Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Styczyński Rafał
Odpowiedzi udzielono: 10 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w przypadku sfinansowania zakupu samochodu do jednoosobowej działalności gospodarczej pożyczką leasingową, której zabezpieczeniem jest przewłaszczenie na rzecz pożyczkodawcy, pod warunkiem rozwiązującym, własności pojazdu w części 49/100 wraz z przewłaszczeniem pod warunkiem zawieszającym pozostałej części pojazdu ma jakikolwiek wpływ i ewentualnie jaki na możliwość odliczenia podatku VAT na zasadzie art. 86a ust. 1 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u. a w szczególności, czy wielkość odliczenia nadal wynosi 50% czy ograniczona proporcjonalnie do udziału podatnika we własności pojazdu częściowo przewłaszczonego na bank pod zabezpieczenie spłaty?

Dodam, że faktura zakupu jako kupującego wskazuje wyłącznie przedsiębiorcę i on wyłącznie dysponuje pojazdem.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację