Czy w przypadku rozwiązania umowy pracownik funkcyjny otrzymuje w okresie wypowiedzenia wszystkie składniki wynagrodzenia? - OpenLEX

Czy w przypadku rozwiązania umowy pracownik funkcyjny otrzymuje w okresie wypowiedzenia wszystkie składniki wynagrodzenia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 21 lutego 2016 r.
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 20 sierpnia 2012 r.

PYTANIE

Organ prowadzący połączył w zespół szkołę podstawową i gimnazjum. Zespół szkół zacznie funkcjonować od 1 września 2012 r. Część stanowisk funkcyjnych w administracji w chwili obecnej dubluje się. Powstaje pytanie:

1.

Czy i kiedy nowy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę lub wypowiedzieć warunki umowy (np. kierownikowi gospodarczemu, księgowej) i uzupełnić w ten sposób wymiary zatrudnienia innym pracownikom?

2.

Jeden z pracowników, którzy ewentualnie otrzymają wypowiedzenie, jest objęty ochroną przedemerytalną. Będzie zatem otrzymywał dodatek wyrównawczy. W składnikach wynagrodzenia posiada premię przyznawaną na podstawie regulaminu, której wysokości jest ustalana comiesięcznie oraz stały dodatek funkcyjny. Czy oba te składniki powinny być brane pod uwagę przy ustalaniu dodatku wyrównawczego?

3.

Czy w przypadku rozwiązania umowy pracownik funkcyjny otrzymuje w okresie wypowiedzenia wszystkie składniki wynagrodzenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?