Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 2 czerwca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Strona pobrała nienależnie świadczenia rodzinne w dwóch różnych okresach. W związku z powyższym dwoma odrębnymi decyzjami administracyjnymi orzeczono o ustaleniu nienależnie pobranych świadczeń oraz o obowiązku ich zwrotu. Strona po otrzymaniu decyzji wystąpiła z wnioskiem o rozłożenie na raty zadłużeń wynikających z przedmiotowych decyzji. Po rozpatrzeniu sprawy wydano dwie decyzje administracyjne rozkładające na raty wysokość zadłużeń, z tego jedną decyzją ustalono harmonogram spłaty raty do 25.06.2017 r., natomiast drugą decyzją ustalono harmonogram spłat do 25.05.2017 r. Strona nie regulowała zadłużeń zgodnie z harmonogramem spłat ustalonych w decyzjach rozkładających na raty, dokonała jedynie czterech wpłat spośród wszystkich. Obecnie strona wystąpiła z wnioskiem o zmniejszenie wysokości raty. W trakcie rozstrzygania postępowania, jedna decyzja administracyjna rozkładająca zadłużenie na raty uległa zakończeniu (minął termin spłaty ostatniej raty, a jednocześnie strona nie uregulowała zadłużenia), natomiast druga decyzja rozkładająca na raty jest jeszcze w obiegu (pozostaje nieuregulowane w całości zadłużenie a termin płatności ostatniej raty mija w czerwcu 2017 r.). Kolejno 28.04.2017 r. Strona wystąpiła z wnioskiem o zmniejszenie wysokości rat w związku z trudną sytuacją materialną.

Jak prawidłowo w przedstawionej powyżej sytuacji odnieść się do wniosku strony o zmniejszenie wysokości raty?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?