Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 14 stycznia 2015 r.
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 24 grudnia 2012 r.

PYTANIE

Zgodnie z załącznikiem nr 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 204) – dalej r.r.p.n., minimalny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych w liceum ogólnokształcącym zaocznym dla dorosłych z fizyki wynosi 20 godzin. W szkolnym planie nauczania przyjęto, że zajęcia z fizyki będą odbywać w semestrze I w wymiarze 10 godzin i w semestrze II też w wymiarze 10 godz. W semestrze I nauczyciel, z powodu zwolnienia lekarskiego, zrealizował 7 godz.

Czy w semestrze II nauczyciel musi zrealizować 13 godz.?

Czy za te "dodatkowe" 3 godz. w semestrze II, (których nie zrealizował w semestrze I) powinien otrzymać wynagrodzenie jak za godziny ponadwymiarowe, czy też realizuje je "społecznie"?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację