Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 23 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zamówienie do 30 tys. euro na zapewnienie schronienia. Dokonuje wyboru wykonawcy, z którym podpisuje umowę na zapewnienie takiego schronienia dla osób bezdomnych. Umieszczając osobę w schronisku OPS wydaje decyzję administracyjną. Podmioty oferujące schronienie muszą spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 27.04.2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni.

Czy w takiej sytuacji dochodzi do powierzenia przetwarzania danych osobowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?