Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 18 września 2020 r.
Autor odpowiedzi: Wasilewski Filip
Odpowiedzi udzielono: 27 maja 2020 r.

PYTANIE

Czy w przypadku realizacji inwestycji budowlanej na zgłoszenie robót (nie wymagającej opracowania projektu budowlanego), kiedy po dokonanym zgłoszeniu dojdzie do zmian nieistotnych (ulegną zmianie plany robót w sposób nieistotny), czy w takim przypadku konieczne jest ponowienie całego procesu zgłoszenia, czy też analogicznie należy stosować art. 36a ust. 6 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) – dalej pr. bud. lub inną procedurę?

Prace podlegają wyłącznie procedurze zgłoszenia. Nie ma prawnego obowiązku opracowania projektu budowlanego. Dojdzie do zmiany, która może być kwalifikowana w świetle przepisów pr. bud. jako nieistotna, tj. zmiana położenia obiektu o kilka cm w terenie bez zmiany w zakresie obszaru oddziaływania. Dla przypadków innych inwestycji, gdzie pozyskiwane jest pozwolenie na budowę lub zgłoszenie z projektem, projektant kwalifikując zmianę jako nieistotną powoduje, że nie trzeba uzyskiwać zamiennego pozwolenia, czy ponawiać zgłoszenia.

W przypadku zgłoszenia (bez projektu, standardowe) roboty zostały zakwalifikowane ustawą jako wymagające mniej formalności, czy w związku z tym analogicznie zmiany nieistotne są dopuszczalne i nie wymagają dokonywania jakichkolwiek formalności, czy może jednak każda, nawet najmniejsza zmiana, wiec nawet nieistotna, powoduje że zgłoszenie musi być ponowione w całości, pod rygorem uznania inwestycji za samowolę budowlaną?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?