Czy w przypadku przyznania renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, zasiłek okresowy i zasiłek celowy podlega zwrotowi?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 11 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pan złożył w dniu 15.03.2022 r. wniosek do ZUS-u o przyznanie renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Na czas oczekiwania na decyzję z ZUS miał przyznany zasiłek okresowy z powodu bezrobocia od 01.02.2022 r. do 31.03.2022 r. w kwocie 388 zł/miesięcznie oraz zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności w wys. 80 zł/miesięcznie. Renta została przyznana stronie w dniu 10.06.2022 r., od dnia 15.03.2022 r. z wyrównaniem do dnia 31.05.2022 r. z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Czy w przypadku przyznania renty w dniu 10.06.2022 r., zasiłek okresowy i zasiłek celowy podlega zwrotowi za okres od 15.03.2022 r. (dnia przyznania renty z ZUS)?

Jeśli podlega zwrotowi, to jak obliczyć kwotę do zwrotu z ww. zasiłków?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX