Czy w przypadku przeprowadzenia postępowania w trybie art. 138o p.z.p. i braku złożonych ofert, zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Falkowska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 14 czerwca 2019 r.

PYTANIE

Czy w przypadku udzielania zamówienia na podstawie art. 138o p.z.p. zamawiający może zapisać w warunkach postępowania, iż będzie stosował art. 67 p.z.p. i w przypadku braku ofert udzielić zamówienia w trybie z wolnej ręki?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access