Czy w przypadku przenoszonego pracownika zapisanie do PPK następuje od razu z automatu u nowego pracodawcy? - OpenLEX

Czy w przypadku przenoszonego pracownika zapisanie do PPK następuje od razu z automatu u nowego pracodawcy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 10 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na podstawie art. 18 ustawy Karta Nauczyciela, nauczyciel (uczestnik PPK) zatrudniony przez okres kilku lat w szkole A zostaje za zgodą przeniesiony do szkoły B od dnia 01.09.2021 r. 1. Czy okres zatrudnienia nauczyciela (uczestnika PPK) w szkole A przed przeniesieniem do szkoły B, można wliczać do 3-miesięcznego okresu zatrudnienia, który warunkuje zawarcie w imieniu tego pracownika, umowy o prowadzenie PPK od dnia 01.09.2021 r. 2. Jeżeli tak, to jak powinna wyglądać procedura poszczególnych operacji: zgłoszenia, naliczenia oraz pobrania składek na PPK - wykonywanych przez pracodawcę w przypadku nauczycieli, których wynagrodzenie wypłacane jest z góry na 01.09.2021 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX