Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 15 października 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) chce dokonać digitalizacji na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków (WUOZ), poprzez wprowadzenie całego systemu elektronicznego, w tym aplikacji do skanowania dokumentów, aby w sposób nowoczesnych zarządzać informacją na temat zasobu zabytkowego Polski. Na jakiej podstawie można przekazać zdigitalizowaną dokumentację dot. zabytków (z danymi osobowymi) przez WUOZ do NID? W art. 13 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej widnieje zapis, że: Instytucje kultury działają na podstawie aktu o ich utworzeniu oraz statutu nadanego przez organizatora. W Statucie NID w § 4 są wymienione zadania Instytutu, w ramach których NID gromadzi i zarządza zasobem dokumentacji rejestru zabytków i Krajowej Ewidencji Zabytków oraz ją digitalizuje (statut dostępny www.nid.pl). Czy zapisy statutu są wystarczającą podstawą prawną przekazania zdigitalizowanych danych? Czy należy zawrzeć umowy powierzenia przetwarzania danych między NID a WUOZ, gdyż dostęp do danych z innych województw będą mieli wszyscy użytkownicy systemu (inne WUOZ)? Czy umowa powierzenia powinna być dwustronna tzn. WUOZ powierza swoje dane NID, a NID powierza zgromadzone dane w systemie innym WUOZ? Należy zauważyć, że zapisy statutu, jako odrębnego instrumenty prawnego, nie wyczerpują zakresu przewidzianego w art. 28 RODO.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację