Czy w przypadku przekazania odpadów podmiotowi posiadającemu zezwolenie na ich zbieranie, w inne miejsce niż to, które... - OpenLEX

Czy w przypadku przekazania odpadów podmiotowi posiadającemu zezwolenie na ich zbieranie, w inne miejsce niż to, które określono w zezwoleniu, doszło do przekazania odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 kwietnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 3 lutego 2015 r.

PYTANIE

Czy w przypadku przekazania odpadów posiadaczowi, który posiada zezwolenie właściwego organu na zbieranie odpadów, ale wskazał inne miejsce niż to, które ma z zezwoleniu, doszło do przekazania odpowiedzialności zgodnie art. 27 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – dalej u.o.?

Na KPO w rubryce miejsce przeznaczenia odpadów został podany w jednym przypadku adres siedziby przejmującego odpady (choć miejsce zbierania według zezwolenia jest na terenie innej gminy), a w drugim wypadku zupełnie inne miejsce.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX