Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Chudzik Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 21 czerwca 2006 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w przypadku przejęcia uprzednio przewłaszczonego przez bank, przedmiotu zabezpieczenia, obejmującego składniki majątku dłużnika związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, o wartości jednostkowej w dniu przejęcia przez bank wynoszącej co najmniej 15.000 zł staje się on (bank) nabywcą w świetle postanowień art. 112 ordynacji podatkowej, a tym samym dłużnikiem solidarnym wobec Skarbu Państwa (dłużnikiem, z tytułu podatków i składek ZUS obciążających zbywcę składników majątku (dłużnika banku prowadzącego działalność gospodarczą)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?