Czy w przypadku prowadzenia rekrutacji uczniów do szkoły w zakresie pozyskiwania danych w części obejmującej kryterium dodatkowe (II etap rekrutacji) zawierającej informacje o stanie zdrowia, konieczne jest uzyskanie zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydatów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 18 października 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w przypadku prowadzenia rekrutacji uczniów do szkoły w zakresie pozyskiwania danych w części obejmującej kryterium dodatkowe (II etap rekrutacji) zawierającej informacje o stanie zdrowia (kategoria danych szczególnych), wymagane jest, oprócz spełnienia obowiązku informacyjnego, uzyskanie zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydatów?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access