Czy w przypadku pracy zdalnej związanej ze zwalczaniem COVID-19 trzeba wypłacać ekwiwalent za Internet, prąd lub sprzęt... - OpenLEX

Czy w przypadku pracy zdalnej związanej ze zwalczaniem COVID-19 trzeba wypłacać ekwiwalent za Internet, prąd lub sprzęt pracownika?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 19 sierpnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy obowiązek pokrycia kosztów związanych z telepracą na podstawie art. 6711 k.p., w tym zwrot kosztów za internet i energię elektryczną, ma zastosowanie do pracy zdalnej na mocy art. 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX