Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Smaga Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 5 lipca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor - gmina wystąpił o zmianę sposobu użytkowania obiektu usługowego na cele zabudowy mieszkalnej (6 mieszkań komunalnych). Z treści planu wynika, że teren posiada przeznaczenie usługowe.Istniejąca na tym terenie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna jest dopuszczalna, aby taką pozostała, a także każdy inwestor realizujący usługę może w obiekcie usługowym zabezpieczyć mieszkanie dla właściciela usług. Wójt wydał zaświadczenie, że inwestycja jest zgodna z planem miejscowym. Starosta wydający pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania terenu ma wątpliwości co do zgodności inwestycji z planem miejscowym.

Czy w przypadku pozytywnego zaświadczenia wystawionego przez gminę starosta ma prawo kwestionować zgodność z planem miejscowym i odmówić wydania pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację