Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 czerwca 2016 r.
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 6 marca 2015 r.

PYTANIE

Czy zgodnie z art. 38a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - dalej u.o. jeżeli instalacja, przeznaczona do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, nie została ujęta w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, odmawia się wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia na budowę, pozwolenia zintegrowanego lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów w tej instalacji - również w przypadku postępowań wszczętych przed dniem wejścia w życie tego przepisu?

Czy są jakieś przepisy przejściowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?