Czy w przypadku postępowań wszczętych przed 1.01.2022 r. należy zastosować zmienioną podstawę wykluczenia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Szczęsny Daniel
Odpowiedzi udzielono: 11 stycznia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Od 1.01.2022 r. zmienia się brzmienie art. 108 ust 1 pkt 1 pkt c) p.z.p. W ustawie zmieniającej wprowadzono zapis, że zmiana wchodzi w życie od 1.01.2022 r. Nie wprowadzono zapisu, który pojawia się często w procedurze legislacyjnej "do postepowań wszczętych przed dniem - stosuje się przepisy dotychczasowe". Czy oznacza to, że w przypadku postępowań wszczętych przed 1.01.2022 r. należy zastosować tą zmianę - byleby termin składania ofert jeszcze nie upłyną? Dlaczego w niektórych zmianach w przepisach ustawy p.z.p. wprowadza się cytowany powyżej zapis a w obecnej zmianie już nie? Czy jest w tym różnica w sposobie stosowania tego przepisu? Czy uwzględniając powyższe możliwe są dwie wykładnie: po pierwsze – z literalnego brzmienia ustawy – skoro ustawodawca nie przewidział przepisu przejściowego, to art. 108 ust 1 pkt 1 pkt c) może znaleźć zastosowanie także do postępowań wszczętych przed dniem 1.01.2022 r.; po drugie jednak względy celowościowe wskazują, że przepis, który wszedł w życie po dniu 1.01.2022 r., nie powinien mieć zastosowania do takiego postępowania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX