Czy w przypadku postawienia przez zamawiającego warunku doświadczenia w zakresie dostaw urządzeń, wykonawcy powinni złożyć... - OpenLEX

Czy w przypadku postawienia przez zamawiającego warunku doświadczenia w zakresie dostaw urządzeń, wykonawcy powinni złożyć oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Falkowska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 30 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w przypadku postawienia przez zamawiającego warunku doświadczenia w zakresie dostaw urządzeń ma zastosowanie art. 117 ust. 4 p.z.p.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX