Czy w przypadku ponownego dokonania zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, sprawę traktuje się jako nowe... - OpenLEX

Czy w przypadku ponownego dokonania zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, sprawę traktuje się jako nowe postępowanie czy kontynuację poprzedniej sprawy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wasilewski Filip
Odpowiedzi udzielono: 26 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w przypadku ponownego dokonania zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w związku z koniecznością wprowadzenia istotnych zmian w projekcie, do którego organ nie wniósł sprzeciwu, sprawę traktuje się jako nowe postępowanie czy kontynuację poprzedniej sprawy?

Zgłoszenie budowy zostało przyjęte na "starych warunkach" z 4 egzemplarzami projektu.

Czy obecnie na podstawie art. 36a ust. 1a ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) – dalej pr. bud. inwestor powinien złożyć kompletny nowy projekt w 3 egz., sporządzony zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem?

Jak w projekcie powinny zostać przedstawione części budynku, które zostały już wykonane na podstawie poprzedniego zgłoszenia?

Czy do poprzedniego zgłoszenia inwestor powinien złożyć oświadczenie, że odstępuje od realizacji niniejszego zgłoszenia zgodnie z zatwierdzonym projektem?

W innym wypadku w obiegu byłyby dwie obowiązujące wersje projektu.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX