Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bieżuński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 23 grudnia 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w przypadku pojawienia się na rachunku bieżącym, którego właścicielami są dwie osoby fizyczne dostępnych środków pieniężnych bank może 50% tych środków przekazać organowi egzekucyjnemu?

Do banku wpłynęło zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego dłużnika tj. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Komornik w ww. zajęciu zawiadamia, że wierzytelność pieniężna wynikająca z posiadania rachunku bankowego firmowego XXXXXXXXXXXX oraz wszystkich innych rachunków należących do dłużnika zostaje zajęta. Wymieniony przez komornika rachunek firmowy jest zamknięty. Jednakże klient jest jeszcze współposiadaczem rachunku bieżącego należącego do gospodarstwa domowego (jest dwóch właścicieli). Pytanie brzmi:

Czy w przypadku pojawienia się na rachunku bieżącym dostępnych środków pieniężnych bank może 50% tych środków przekazać organowi egzekucyjnemu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?