Czy w przypadku podziału zamówienia na części zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem 5 dni od przesłania zawiadomienia o... - OpenLEX

Czy w przypadku podziału zamówienia na części zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem 5 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jagodziński Marcin Jerzy
Odpowiedzi udzielono: 17 stycznia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 p.z.p. W postępowaniu mamy: część 1 - dwie oferty, część 2 - dwie oferty, część 3 - jedna oferta, część 4 - jedna oferta. Czy w przypadku podziału zamówienia na części zamawiający może zawrzeć umowę (w przypadku części 3 i 4) przed upływem 5 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, na podstawie art. 308 ust. 3 pkt 1 lit. a p.z.p.? Czy identyczna sytuacja będzie miała miejsce w przypadku przetargu nieograniczonego (art. 264 ust. 2 pkt 1 lit. a p.z.p.)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX