Czy w przypadku pobytu pacjenta na kilku oddziałach szpitala zwolnienie lekarskie wydaje każdy oddział oddzielnie z chwilą jego opuszczenia przez pacjenta, czy też ostatni oddział, na którym przebywa pacjent przed opuszczeniem szpitala, tj. oddział, który wypisuje pacjenta?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kwiatkowska Monika
Odpowiedzi udzielono: 29 marca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w przypadku pobytu pacjenta na kilku oddziałach szpitala zwolnienie lekarskie wydaje każdy oddział oddzielnie z chwilą jego opuszczenia przez pacjenta, czy też ostatni oddział, na którym przebywa pacjent przed opuszczeniem szpitala, tj. oddział, który wypisuje pacjenta?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX