Czy w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, w sytuacji gdy nie minęło 10 lat od dnia, gdy decyzja o... - OpenLEX

Czy w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, w sytuacji gdy nie minęło 10 lat od dnia, gdy decyzja o cofnięciu zezwolenia tej osobie stała się ostateczna, można odmówić wydania kolejnego zezwolenia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Rudnicka Anna
Odpowiedzi udzielono: 27 października 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, w sytuacji gdy nie minęło 10 lat od dnia, gdy decyzja o cofnięciu zezwolenia tej osobie stała się ostateczna, można odmówić wydania kolejnego zezwolenia?

Osoby fizyczne składają pod tym kątem oświadczenia na podstawie art. 42 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 779) – dalej u.o., jednak art. 46 ust. 1a u.o. określający przesłanki odmowy dotyczy wyłącznie osób prawnych albo jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX