Czy w przypadku opodatkowania nieruchomości stawką najwyższą z powodu działalności gospodarczej jednego małżonka, drugi małżonek ma prawo do wystąpienia z wnioskiem o nadpłatę?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 22 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pomiędzy małżonkami istnieje wspólność majątkowa i posiadają nieruchomość, którą zakupili kilkadziesiąt lat temu jako osoby fizyczne. Od kilkunastu lat małżonek w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej na cele działalności wykorzystuje posiadaną nieruchomość. Urząd miasta w każdym roku kalendarzowym wystawia decyzję wymiarową na imię obojga małżonków (tj. współwłaścicieli), ustalającą zobowiązanie w podatku od nieruchomości według stawki dla całej nieruchomości pomimo, że działalność gospodarczą prowadzi wyłącznie jeden ze współmałżonków. Podatek od nieruchomości został zaliczony do kosztów podatkowych małżonka, który prowadzi działalność gospodarczą.

Czy w świetle Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12.12.2017 r., SK 13/15, małżonek, który nie jest przedsiębiorcą, a mimo to został zobowiązany do zapłacenia podatku od nieruchomości według stawki przewidzianej dla nieruchomości związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej ma prawo do wystąpienia z wnioskiem do organu podatkowego o zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości za lata 2014-2018? Czy z wnioskiem do organu podatkowego o zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości za lata 2014-2018 powinien wystąpić małżonek będący przedsiębiorcą przyjmując jako podstawę prawną Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 12.12.2017 r. SK 13/15? Czy nadpłata podatku od nieruchomości ma zastosowanie do małżonków, u których od 2016 roku istnieje rozdzielność majątkowa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX