Czy w przypadku ogłoszenia przestoju w zakładzie pracy pracownik ma prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Piotr
Odpowiedzi udzielono: 6 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w przypadku ogłoszenia przestoju w zakładzie pracy pracownik ma prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat, którego żłobek, klub dziecięcy, przedszkole lub szkoła jest zamknięty z powodu COVID-19?

Co jeżeli pracodawca, który zarządził postój tylko dla części zakładu i zobowiązał pracowników do pozostawania w gotowości do pracy - czy w takim wypadku pracownikowi przysługiwać będzie dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Co z innymi nieobecnościami w przypadku ogłoszonego przestoju - czy pracownicy mogą je wycofywać chodzi np. o urlopy wypoczynkowe, urlopy okolicznościowe czy wolne za nadgodziny na wniosek pracownika?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX