Czy w przypadku odzieży roboczej są jakieś limity kwot co do otrzymywanej odzieży i okresu otrzymywania?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 14 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w przypadku odzieży roboczej są jakieś limity kwot co do otrzymywanej odzieży i okresu otrzymywania?

Czy jest określona przepisami minimalna kwota ekwiwalentu która przysługuje pracownikowi za pranie odzieży we własnym zakresie?

Czy to zależy jak ustalą strony (spotykam się że ekwiwalent jest płacony w przedziale od 10 do nawet 120 zł miesiąc)?

Chodzi o stanowisko pracownika fizycznego, który powinien być wyposażony w ubrania robocze.

Czy kwota ekwiwalentu za korzystanie z własnej odzieży i pranie we własnym zakresie jest jest nieoskładkowana i nieopodatkowana?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX