Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Anna
Odpowiedzi udzielono: 21 czerwca 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w przypadku odstąpienia od umowy przez inwestora, postanowienia umowy konsorcjum również należy traktować jako niezawarte?

Partner konsorcjum wykonał cały zakres zadań powierzony mu w drodze umowy konsorcjum. Aktualnie za wykonane roboty wystawiona została faktura. Lider twierdzi że w związku z tym, iż umowa z inwestorem została rozwiązana, nie ma on obowiązku płacić partnerowi, ponieważ umowa konsorcjum zostaje uznana za niezawartą.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?