Czy w przypadku odpadów niebezpiecznych wskazane jest otrzymanie od odbiorców odpadów oświadczeń, potwierdzających przekazanie odpadów do ostatecznego procesu odzysku lub ostatecznego procesu unieszkodliwienia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 18 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w przypadku odpadów niebezpiecznych wskazane jest otrzymanie od odbiorców odpadów oświadczeń, potwierdzających przekazanie odpadów do ostatecznego procesu odzysku lub ostatecznego procesu unieszkodliwienia zgodnie z art. 27 ust. 3b ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach - dalej u.o.?

Jeśli tak, to mogę prosić o przykładową treść, jaka powinna znajdować się na tym oświadczeniu dla odbiorcy?

Czy odbiorca odpadów ma obowiązek to podpisać?

Czy może być to jednorazowe oświadczenie odbiorcy zawierające informację o wszystkich kodach odpadów niebezpiecznych, jakie od nas odbiera?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX