Czy w przypadku oddelegowania pracownika do pracy za granicą można skorzystać ze zwolnienia od podatku? - OpenLEX

Czy w przypadku oddelegowania pracownika do pracy za granicą można skorzystać ze zwolnienia od podatku?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 9 sierpnia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w przypadku pracownika oddelegowanego do pracy (Niemcy) do wykonywania pracy celem realizacji usług będących przedmiotem kontraktu zawartego pomiędzy pracodawcą a niemieckim inwestorem przy zachowaniu nieograniczonego obowiązku podatkowego w Polsce, można zmniejszyć przychód pracownika podlegający opodatkowaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 20) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych o część przychodów, za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku pracy, w kwocie odpowiadającej 30% diety, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?