Czy w przypadku nowej instalacji energetycznej opalanej biomasą o mocy 10 MWt, spełniającej warunki trzeciej zasady łączenia w zgłoszeniu powinny być zawarte informacje ujęte w art. 152 ust. 2c p.o.ś. ?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 19 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w przypadku nowej instalacji (oddana do użytku w maju 2024 r.) energetycznej opalanej biomasą o mocy 10 MWt, spełniającej warunki trzeciej zasady łączenia w zgłoszeniu powinny być zawarte informacje ujęte w art. 152 ust. 2c ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska – dalej p.o.ś.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX