Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 19 lutego 2021 r.
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 17 października 2016 r.

PYTANIE

Dla osoby została wydana decyzja o rozłożeniu na raty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami za opóźnienie. Decyzja jest ostateczna. W uzasadnieniu decyzji jest następujący zapis: "W przypadku nie dotrzymania terminu płatności którejkolwiek z rat układ zostaje zerwany i należności zostaną ściągnięte w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji." Osoba wpłaca raty bez odsetek.

Czy w tej sytuacji organ może od razu bez wszczęcia postępowania wysłać upomnienie na całe zadłużenie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?