Czy w przypadku nieuiszczenia opłaty za przekształcenie gmina ma uprawnienie do dochodzenia jej wraz z odsetkami za opóźnienie w transakcjach handlowych oraz rekompensatą?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 8 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w przypadku opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności, która zgodnie z orzecznictwem sądów, ma charakter należności cywilnoprawnej, ale powinna być dochodzona w trybie administracyjnym (upomnienie, tytuł wykonawczy) mają zastosowanie przepisy ustawy z 8.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 935) - dalej u.p.n.o., tj. czy w przypadku nieuiszczenia w/w opłaty przez przedsiębiorcę gmina ma uprawnienie do dochodzenia jej wraz z odsetkami za opóźnienie w transakcjach handlowych oraz rekompensatą za koszty odzyskiwania należności?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access