Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 18 grudnia 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Prezydent Miasta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej gospodaruje gruntami Skarbu Państwa i jest podatnikiem VAT od czynności cywilnoprawnych wykonywanych w zakresie gospodarowania gruntami Skarbu Państwa w ramach jednego podatnika Miasto – Urząd Miasta.

Skarb Państwa - Prezydent Miasta zamierza przekazać na czas oznaczony do dnia 23 lutego 2012 r. do nieodpłatnego użyczenia dla Urzędu Miasta nieruchomość gruntową zabudowaną boiskiem wybudowanym ze środków własnych Miasta.

Przedmiotowe boisko znajduje się w ewidencji księgowej i w używaniu w miejskiej jednostce budżetowej tj. Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, który jest odrębnym od Miasta - Urzędu Miasta podatnikiem VAT.

Skarb Państwa – Prezydent Miasta nie ponosi kosztów związanych z eksploatacją przedmiotowego boiska, natomiast ponosi koszty podatku od nieruchomości gruntowej.

Czy w przypadku nieodpłatnego użyczenia przez Skarb Państwa – Prezydenta Miasta nieruchomości gruntowej w postaci dwóch działek zabudowanych boiskiem sportowym wybudowanym ze środków Miasta i będącym na stanie majątkowym jednostki budżetowej, tj. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, transakcja ta powinna być opodatkowana VAT?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?