Czy w przypadku nieobecności głównego księgowego i osoby zastępującej, można powierzyć zastępstwo innemu pracowników?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Skalska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 12 lipca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jednostce, sfery budżetowej kierownik jednostki wyznaczył głównego księgowego i osobę zastępującą głównego księgowego w przypadku jego nieobecności. Osoba zastępująca głównego księgowego posiada stosowny zapis w zakresie czynności. W przypadku zastępstwa używa pieczęci "Z upoważnienia głównego księgowego".

Czy w przypadku nieobecności głównego księgowego i osoby zastępującej, główny księgowy może powierzyć zastępstwo za siebie innemu pracowników z określeniem zakresu zastępstwa, czy może tego dokonać tylko kierownik jednostki?

Czy używana pieczątka ma prawidłową treść?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access