Czy w przypadku niedokonania zmiany formy umowy dzierżawy zawartej w zwykłej formie pisemnej na umowę dzierżawy w formie... - OpenLEX

Czy w przypadku niedokonania zmiany formy umowy dzierżawy zawartej w zwykłej formie pisemnej na umowę dzierżawy w formie szczególnej aktu notarialnego, traktuje się taką umowę za nieważną - umowa wygasa?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 30 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina wydzierżawia przedsiębiorcy teren na potrzeby rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, w tym prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności polegającej na przetwarzaniu odpadów w instalacjach i poza instalacjami. Umowa dzierżawy została zawarta w 2017 roku w zwykłej formie pisemnej.

Czy w związku z wejściem w życie ustawy z 20.07.2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592) - dalej u.z.u.o. przedsiębiorca powinien posiadać nowy tytuł prawny do nieruchomości – nową umowę dzierżawy w formie aktu notarialnego?

Artykuł 41b ust. 3 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797) - dalej u.o. stanowi, iż umowa dzierżawy nieruchomości, na której będą zbierane lub przetwarzane odpady wymaga zawarcia w formie aktu notarialnego. W umowie wskazuje się masę i rodzaje odpadów, które mogą być zbierane lub przetwarzane w okresie roku na tej nieruchomości.

Czy w przypadku niedokonania zmiany formy umowy dzierżawy zawartej w zwykłej formie pisemnej na umowę dzierżawy w formie szczególnej aktu notarialnego, traktuje się taką umowę za nieważną - umowa wygasa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?