Czy w przypadku nawiązania z tym samym pracownikiem kolejnego stosunku pracy pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 14 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dajemy nauczycielowi pismo, do świadectwa pracy jeżeli była zatrudniony na podstawie dwóch umów na czas określony jedna od 1.12.2018 r. do 31.08.2019 r. oraz druga umowa od 01.09.2019 r. do 07.11.2020 r. a wystawiamy za ten okres 1 świadectwo pracy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX