Czy w przypadku naliczania kary za usunięcie drzewa bez zgody właściciela przez osobę trzecią stosuje się jednocześnie art. 89 ust. 1 i 3 u.o.p. czy tylko jeden z wymienionych ustępów?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Okoń Michał
Odpowiedzi udzielono: 17 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w przypadku naliczania kary za usunięcie drzewa bez zgody właściciela przez osobę trzecią (w trakcie trwającego postępowania na udzielenie takiego zezwolenia właścicielowi nieruchomości; sprawca jest znany; obwód pnia był podany we wniosku o wydanie zezwolenia) stosuje się jednocześnie art. 89 ust. 1 i 3 ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 r. poz. 1098) – dalej u.o.p. czy tylko jeden z wymienionych ustępów?

W przypadku wydania zezwolenia drzewo nie podlegałoby zwolnieniu z opłaty, brak kłody, a pień wykarczowano.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX