Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 4 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w przypadku mieszania odpadów o kodach 10 01 02 oraz 10 01 82, dla których uzyskano decyzję o utracie statusu odpadów tj. będą to uboczne produkty spalania popiołów lotnych z elektrociepłowni, będzie konieczne uzyskanie decyzji środowiskowej oraz pozwolenia zintegrowanego?

Zakłada się że produktem będzie popiół lotny do betonu spełniający wymogi normy PN-EN 450-1, a produkcja będzie na poziomie 30 t/h oraz powyżej 75 ton/dobę.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?