Czy w przypadku likwidacji pracodawcy likwidator może wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi przebywającemu na zwolnieniu lekarskim?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Zawadzka-Filipczyk Paulina
Odpowiedzi udzielono: 11 sierpnia 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółdzielnia ulega likwidacji.

Czy likwidator może wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi lub członkowi spółdzielni w czasie choroby pracownika lub członka?

Przepis art. 41 k.p. wyłącza taka ochronę.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access