Czy w przypadku kontroli interwencyjnej podejmowanej przez WIOŚ w wyniku zgłoszenia dot. sposobu magazynowania odpadów, organ kontrolny może wyjść poza zakres zgłoszenia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 8 marca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w przypadku kontroli interwencyjnej podejmowanej przez WIOŚ w wyniku zgłoszenia innego podmiotu, organ kontrolny może wyjść poza zakres zgłoszenia?

Proszę o odpowiedź i uzasadnienie stanowiska w stosunku do przypadku, gdy do WIOŚ wpływa zgłoszenie dotyczące sposobu magazynowania odpadów, zaś w ramach kontroli interwencyjnej weryfikowana jest szczegółowo ewidencja odpadów i uprawnienia odbiorców odpadów, którym odpady są przekazywane.

Czy rozszerzanie zakresu kontroli interwencyjnych w istocie nie stanowi obejścia przepisów o planowaniu kontroli?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access