Nowość Czy w przypadku kolizji napowietrznej linii energetycznej z nowoprojektowanym budynkiem konieczne jest przed uzyskaniem pozwolenia fizyczne zlikwidowanie tej kolizji?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Jurak Paweł
Odpowiedzi udzielono: 8 lipca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w przypadku kolizji napowietrznej linii energetycznej z nowoprojektowanym budynkiem konieczne jest przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę tego budynku fizyczne zlikwidowanie tej kolizji (przebudowa napowietrznej linii energetycznej) czy też wystarczy przedłożenie do organu warunków technicznych na usuniecie kolizji wraz z porozumieniem z gestorem sieci oraz pisemnym zapewnieniem wykonawcy ze wskazaniem terminu realizacji prac?

Dodam, że przebudowa napowietrznej linii energetycznej posiada odrębną prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX