Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 9 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w przypadku klimatyzatorów połączonych w jedną instalację ilość ekwiwalentu dwutlenku węgla należy wyliczać dla całej instalacji czy też oddzielnie dla każdego pojedynczego urządzenia?

Dla pojedynczego klimatyzatora próg 5 Mg może nie zostać przekroczony.

Czy w związku z tym kartę urządzenia w CRO zakłada się dla pojedynczego klimatyzatora czy dla całej instalacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?