Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 11 października 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka X jako agencja reklamowa świadczy usługi marketingowe (akcje promocyjne, eventy) na rzecz swoich klientów. W ramach tych działań ponosi szereg wydatków, które zawierają się w kosztorysie pod każde zlecenie m.in.: a) koszty odzieży i obuwia dla hostess, b) koszty gadżetów (np. zegarki, kaski, rowery, szaliki, smycze itp.), c) koszty nagród przeprowadzonych akcji promocyjnych. Część z tych rzeczy (pkt a-c) jest przekazywana bezpośrednio podmiotowi Y, który zleca spółce X przeprowadzenie akcji eventowych natomiast część z nich jest przekazywana bezpośrednio uczestnikom tych wydarzeń. Po zakończeniu akcji eventowych spółka X wystawia na podmiot Y fakturę zbiorczą tyt. "Świadczenie usługi marketingowej". Podstawą wystawienia tej faktury są m.in ponoszone koszty wymienione powyżej w pkt a-c.

1. Czy w przypadku kiedy spółka X świadczy usługę marketingową na rzecz podmiotu Y, przekazując uczestnikom biorącym udział w akcjach eventowych towary wymienione w pkt a-c i wystawi fakturę na "Świadczenie usługi marketingowej" (uwzględniającą wartość poniesionych wydatków na towary a-c), to czy musi dokonać rozliczenia podatku należnego na podstawie art 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT?

2. Czy prawidłowym jest twierdzenie, że spółka X powinna na fakturze rozdzielić wartość obu świadczeń (na wykonanie usługi marketingowej i dostawę towarów) w sytuacji kiedy towary (pkt a-c) są przekazywane bezpośrednio podmiotowi Y, który potem we własnym imieniu rozdaje je uczestnikom?

3.Czy prawidłowym jest twierdzenie, że spółka X powinna dokonać wyodrębnienia świadczenia usługi marketingowej wystawiając fakturę VAT na podmiot Y oraz dostawy towarów przekazanych bezpośrednio na rzecz uczestników akcji eventowych za pośrednictwem noty obciążeniowej wystawionej na podmiot Y?

4.Czy jeżeli spółka X w ramach realizacji świadczeń zleconych przez podmiotu Y rozda uczestnikom akcji eventowych towary wymienione w pkt (a-c),ma prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dotyczących ich nabycia (wystawienie na podmiot Y noty obciążeniowej jako zwrot kosztów)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?