Czy w przypadku, kiedy osoba niepełnosprawna ma orzeczenie o niepoczytalności i współmałżonek podejmuje decyzje za tę osobę, może on skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej na dostosowanie mieszkania dla celów osoby niepełnosprawnej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 21 kwietnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w przypadku, kiedy osoba niepełnosprawna ma orzeczenie o niepoczytalności i współmałżonek podejmuje decyzje za tę osobę, może on skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej na dostosowanie mieszkania dla celów osoby niepełnosprawnej?

Wydatki dokumentowane są na decyzyjnego współmałżonka osoby niepełnosprawnej, a nie na samą osobę niepełnosprawną. Osoba niepełnosprawna ma duży dochód.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX