Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 13 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Z powodu zmian organizacyjnych w ośrodku socjoterapii, polegających na zmniejszonej liczbie grup wychowawczych dyrektor chciałby przenieść wychowawcę na stanowisko nauczyciela przysposobienia do pracy w szkole (nauczyciel jako jedyny ma kwalifikacje do nauczania przedmiotu). Czy w przypadku, kiedy nauczyciel dyplomowany zatrudniony na podstawie mianowania nie wyrazi zgody na przeniesienie na inne stanowisko pracy w trybie art. 18 ust. 1 Karty Nauczyciela dyrektor powinien wypowiedzieć umowę o pracę na podstawie art. 20 ust. 2 Karty Nauczyciela? Czy w tym przypadku wypowiedzenie musi być skonsultowane ze związkami zawodowymi?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?