Czy w przypadku, gdy zleceniobiorca ma podpisaną umowę zlecenie w innym zakładzie należy za niego potrącać składki na FP i FGŚP?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: SKALSKA MAGDALENA
Odpowiedzi udzielono: 15 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma podpisała umowę zlecenie. Według umowy zleceniobiorca będzie otrzymywał 17 zł za godzinę. Zleceniobiorca w każdym miesiącu przepracowuje inną liczbę godzin. Według oświadczenia, które złożył jest zatrudniony jeszcze w innym zakładzie na umowę zlecenie, gdzie również przepracowuje różną liczbę godzin. W związku z tym dochody zleceniobiorcy w miesiącu bywają różne czasami powyżej minimalnego, a czasami poniżej minimalnego wynagrodzenia.

Czy w takiej sytuacji bezpieczniej będzie zgłosić zleceniobiorcę do wszystkich ubezpieczeń oraz potrącać składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX