Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sługocka Martyna
Odpowiedzi udzielono: 24 lipca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgłoszenie robót budowlanych przewiduje budowę obiektu, na którego wykonanie wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę.

Czy organ powinien w pierwszej kolejności nałożyć na zgłaszającego obowiązek usunięcia nieprawidłowości występujących w ww. zgłoszeniu, a po ich uzupełnieniu (lub nieuzupełnieniu), wnieść sprzeciw ze względu na obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę?

Czy organ od razu powinien wnieść sprzeciw, nawet jeżeli zgłoszenie zawiera braki (np przedłożono oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane niezgodne z obowiązującym wzorem)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?