Nowość Czy w przypadku, gdy wszystkie strony postępowania wyraziły zgodę na zmianę decyzji o warunkach zabudowy, należy zawiadamiać o wszczęciu postępowania?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Siekierski Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 8 lipca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wnioskodawca złożył wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy, w załączeniu dołączył oświadczenia o wyrażeniu zgody wszystkich stron postępowania na zmianę decyzji w tym zakresie.

Czy w takim przypadku, gdzie wszystkie strony wyraziły zgodę, należy zawiadamiać o wszczęciu postępowania oraz czy później należy zawiadamiać o zgromadzonym materiale dowodowym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX