Czy w przypadku, gdy wody opadowe lub roztopowe są odprowadzane z nieruchomości do wód lub do urządzeń wodnych obiekt będzie także ponosić opłatę za utratę naturalnej retencji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Antoniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 23 sierpnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy możliwe jest ponoszenie zarówno opłaty za usługi wodne - za odprowadzanie wód do wód i opłaty z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej?

Obiekt odprowadza wody opadowe i roztopowe do rowu melioracyjnego będącego dopływem rzeki. Z tego tytułu decyzją zarządu zlewni ponosi już opłatę za usługę wodną - opłatę stałą i zmienną.

Czy w oparciu o wyjaśnienie dotyczące ustalania opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej w przypadku, gdy wody opadowe lub roztopowe są odprowadzane z nieruchomości do wód lub do urządzeń wodnych, które zostało zamieszczone na stronie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (pod adresem: http://www.wody.gov.pl/nasze-dzialania/oplaty-za-zmniejszenie-naturalnej-retencji) obiekt będzie także ponosić opłatę za utratę naturalnej retencji, w przypadku, gdy zostaną spełnione trzy przesłanki wskazane w art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268) – dalej pr.wod.?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access