Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Jurek Marek
Odpowiedzi udzielono: 11 października 2018 r.

PYTANIE

Złe długi - podatnik VAT rozliczający się kwartalnie. Podatnik rozlicza się z VAT w sposób kwartalny. W pierwszym kwartale 2018 r. (tj. w styczniu) firma otrzymała fakturę dokumentującą nabycie, która nie została uregulowana w terminie wynikającym z faktury. Termin 150 dni od dnia upływu terminu płatności upłynął w czerwcu, natomiast należność za fakturę zostanie uregulowana dopiero w czwartym kwartale 2018 r. Firma do tej pory nie dokonała obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z ww. faktury.

W rozliczeniu za który kwartał, firmie będzie przysługiwało prawo do odliczenia VAT z powyższej faktury, jeśli należność zostanie uregulowana w czwartym kwartale?

Czy firma będzie zobowiązana do skorygowania podatku naliczonego w związku z upływem terminu, o którym mowa w art. 89b ust. 1 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u., a jeśli tak to które okresy rozliczeniowe (kwartały) zostaną objęte korektą "na minus" i "na plus"?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?